Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 191/XXV/201 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 23 marca 2017r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Kalety, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe