Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/436/17 Rady Gminy Jasienica

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica dla sołectwa Grodziec - część obejmująca teren nr 2

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe