Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/487/17 Rady Miasta Zabrze

z dnia 10 lipca 2017 r.

w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Zabrzu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-07-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe