Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 28 czerwca 2017 r.

z wykonania budżetu gminy Kochanowice za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-07-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe