Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA.4110.64.2017.2018.AM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 9 maja 2018r.

w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła Fenice Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe