Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LX/477/2018 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Rudziniec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe