Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA.4110.35.2018.JAD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 8 października 2018r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji udzielającej koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła Zakładowi Odmetanowania Kopalń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe