Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA.4210.19.2018.23038.IV.CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 12 października 2018r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne: Tauron Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe