Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXI/1267/18 Rady Miasta Katowice

z dnia 25 października 2018r.

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe