Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt II SA/Gl 1108/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

z dnia 2 lutego 2018r.

w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Zabrzu na uchwałę Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13 lutego 2006 r. nr L/631/06 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe