Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III.43.2018 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/350/2013 Rady Miasta Wojkowice z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV.429.2017 Rady Miasta Wojkowice z dnia 5 czerwca 2017 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe