Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/43/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2019 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe