Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.222.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr III/25/19 Rady Gminy Olsztyn z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/258/14 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe