Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.44.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 28 czerwca 2019 r.

stwierdzające nieważność części uchwały nr 132/XI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53)

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe