Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/138/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe