Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.565.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr IX/98/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe