Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Prezydenta Miasta Racibórz; Wójta Gminy Rudnik

z dnia 14 października 2019 r.

w przedmiocie określenia zasad uczęszczania uczniów Gminy Rudnik na zajęcia z religii do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego mieszczącego się w Raciborzu przy ul. Cecylii 7

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-11-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe