Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.789.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 29 listopada 2019 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVI.109.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektu Inhalatorium przy ul. Witczaka 5B w Jastrzębiu-Zdroju

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe