Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 124/XV/2020 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe