Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/169/2020 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/370/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 września 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe