Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 125/XV/2020 Rady Gminy Mykanów

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr 113/XIV/2019 Rady Gminy Mykanów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji: "Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Mykanów na lata 2019-2032"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe