Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/198/20 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów naukowych w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Orzesze"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe