Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/160/2020 Rady Gminy Wyry

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyry

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe