Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.590.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 19 czerwca 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXII/142/2020 Rady Gminy Rajcza z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rajcza na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2026

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe