Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.37.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 28 października 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXX/284/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. Elsnera - obszar nr 1, przy ul. Oświęcimskiej - obszar nr 2, przy ul. Młyńskiej - obszar nr 3 w Mikołowie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe