Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/171/20 Rady Gminy Kozy

z dnia 10 listopada 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/145/16 Rady Gminy Kozy z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe