Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/156/2020 Rady Gminy Lipie

z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe