Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/173/2020 Rady Gminy Łękawica

z dnia 9 grudnia 2020 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe