Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/281/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe