Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/346/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe