Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 31

DECYZJA NR 109
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 23 czerwca 2022 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061 i 1115) w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.1)) oraz § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 897, z późn. zm.2)) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 230 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 118, z późn. zm.3)) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Komendant Główny Straży Granicznej

gen. dyw. SG Tomasz Praga


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 247 i 815, z 2019 r. poz. 242 i 2026, z 2020 r. poz. 589 i 2409 oraz z 2022 r. poz. 215, 364 i 549.

3) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2015 r. poz. 63 i 83, z 2017 r. poz. 7, z 2018 r. poz. 25, z 2019 r. poz. 47, z 2020 r. poz. 21 oraz z 2021 r. poz. 27.

Załącznik 1. [Stawki kwotowe określone dla danej komórki organizacyjnej]

Załącznik do decyzji nr 109 Komendanta Głównego Straży Granicznej
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Stawki kwotowe określone dla danej komórki organizacyjnej

Lp.

Komórka organizacyjna

Stawki kwotowe

1.

Biuro Analityczno-Sytuacyjne KGSG

42,00

2.

Zarząd Operacyjno-Śledczy KGSG

53,61

3.

Zarząd Graniczny KGSG

42,00

4.

Zarząd ds. Cudzoziemców KGSG

42,00

5.

Biuro Łączności i Informatyki KGSG

42,00

6.

Biuro Techniki i Zaopatrzenia KGSG

42,00

7.

Biuro Lotnictwa SG

42,00

8.

Biuro Finansów KGSG

42,00

9.

Biuro Prawne KGSG

42,00

10.

Biuro Kadr i Szkolenia KGSG

42,00

11.

Biuro Kontroli KGSG

59,30

12.

Biuro Spraw Międzynarodowych KGSG

42,00

13.

Biuro Ochrony Informacji KGSG

42,00

14.

Gabinet Komendanta Głównego Straży Granicznej

42,00

15.

Audyt Wewnętrzny KGSG

42,00

16.

Zespół Prasowy KGSG

42,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-24
  • Data wejścia w życie: 2022-07-01
  • Data obowiązywania: 2022-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe