REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 58

DECYZJA NR 174
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 15 września 2023 r.

zmieniająca decyzję w sprawie obiegu i kontroli formalnej dokumentów dotyczących przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniu lekarskim

Tekst pierwotny

W związku z art. 125c i 125e ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723 i 1860) oraz § 1 pkt 3 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie właściwości organówi jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach (Dz. U. z 2022 r. poz. 137) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 25 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie obiegu i kontroli formalnej dokumentów dotyczących przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniu lekarskim (Dz. Urz. KGSG poz. 13, z późn. zm.1) ), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 po wyrazach „Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej" dodaje się wyrazy „Wyższej Szkoły Straży Granicznej,";

2) w § 5 w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Stanowisko sporządzone przez przełożonego innego niż komendant placówki Straży Granicznej, dywizjonu Straży Granicznej, oddziału Straży Granicznej, ośrodka szkolenia, ośrodka Straży Granicznej, Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej i Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej oraz kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, wymaga akceptacji odpowiedniego komendanta, Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej lub kierownika.";

3) w § 12 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) mianowanych na stanowisko służbowe kursant i skierowanych na:

a) szkolenie w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej lub,

b) studia w Wyższej Szkole Straży Granicznej,",

b) w pkt 3 po wyrazach „Straży Granicznej" dodaje się wyrazy „lub Wyższej Szkole Straży Granicznej".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.

Komendant Główny Straży Granicznej

gen.dyw. SG Tomasz PRAGA


1) Zmiany wymienionej decyzji zostały opublikowane w Dz. Urz. KGSG poz. 64, z 2016 r. poz. 8, z 2018 r. poz. 20 oraz z 2020 r. poz. 24 i 37.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-15
  • Data wejścia w życie: 2023-10-01
  • Data obowiązywania: 2023-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA