REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 59

DECYZJA NR 176 
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 19 września 2023 r.

zmieniająca decyzję w sprawie regulaminu pracy komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 10 ust. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. poz. 175, z późn. zm.1) ) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 109 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu pracy komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 42 i 64, z 2016 r. poz. 84 oraz z 2020 r. poz. 40) w załączniku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Rozmowy kwalifikacyjne prowadzą osoby wchodzące w skład zespołu do przeprowadzenia drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego, z tym, że w przypadku realizacji drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej innej niż Wyższa Szkoła Straży Granicznej oraz ośrodek szkolenia Straży Granicznej, do rozmów kwalifikacyjnych nie wyznacza się osób wchodzących w skład podzespołu do opracowania testów z języka obcego oraz do opracowania testów z wiedzy ogólnej.";

2) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Testy kwalifikacyjne opracowane przez członków podzespołów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, przekazywane są przewodniczącemu komisji w zapieczętowanych kopertach za pośrednictwem kancelarii jawnej Wyższej Szkoły Straży Granicznej lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej, w którym przeprowadzany jest drugi etap postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku przeprowadzania drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego przez jednostkę inną niż Wyższa Szkoła Straży Granicznej lub ośrodek szkolenia Straży Granicznej testy kwalifikacyjne opracowane przez członków podzespołów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, przekazywane są przewodniczącemu komisji w zapieczętowanych kopertach za pośrednictwem kancelarii jawnej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której przeprowadzany jest drugi etap postępowania kwalifikacyjnego.";

3) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego zastępca przewodniczącego gromadzi dokumenty związane z postępowaniem kwalifikacyjnym i przekazuje je do kancelarii Wyższej Szkoły Straży Granicznej lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej, w którym przeprowadzono postępowanie kwalifikacyjne.".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.

Komendant Główny Straży Granicznej

gen. dyw. SG Tomasz PRAGA


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. poz. 564, 1319, z 2008 r. poz. 937, z 2011 r. poz. 208, z 2014 r. poz. 51, z 2017 r. poz. 335, z 2018 r. poz. 679, z 2020 r. poz. 1214, z 2021 r. poz. 834 oraz z 2023 r. poz. 264 i 1875.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-19
  • Data wejścia w życie: 2023-10-01
  • Data obowiązywania: 2023-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA