REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 60

DECYZJA NR 179
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 19 września 2023 r.

zmieniająca decyzję w sprawie opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów normatywnych w Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723 i 1860) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 97 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów normatywnych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 17 i 53 oraz z 2022 r. poz. 7) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 w pkt 5 po wyrazach „wydawanych przez" dodaje się wyrazy „Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej,";

2) w § 2:

a) w ust. 1 po wyrazie „albo" dodaje się wyrazy „Wyższej Szkoły Straży Granicznej, zwanej dalej „WSSG",",

b) w ust. 9 po wyrazach „odpowiednio do" dodaje się wyrazy „WSSG,";

3) w § 4:

a) w ust. 2 po wyrazach „opracowany w" dodaje się wyrazy „WSSG,",

b) w ust. 3:

- w zdaniu pierwszym po wyrazach „komórek organizacyjnych Komendy," dodaje się wyrazy „Rektora-Komendanta WSSG,",

- zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Rektor-Komendant WSSG oraz komendanci oddziałów Straży Granicznej, ośrodków szkolenia Straży Granicznej lub ośrodków Straży Granicznej przekazują wnioski wraz z informacją o wynikach opiniowania przez właściwą organizację związkową funkcjonariuszy albo pracowników, jeżeli wniosek wymagał uzyskania takiej opinii.",

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Projekt aktu normatywnego dotyczący zakresu działania WSSG jako jednostki organizacyjnej Straży Granicznej wymaga zaopiniowania przez Rektora-Komendanta WSSG.";

4) w § 6:

a) w ust. 2 po wyrazach „uwagi do" dodaje się wyrazy „WSSG,",

b) w ust. 4 po wyrazach „komórkę organizacyjną Komendy," dodaje się wyrazy „ WSSG,";

5) w § 9 w ust. 5 po wyrazach „opracowanych w" dodaje się wyrazy „WSSG,";

6) w § 16 w ust. 4 po wyrazach „aktu normatywnego z" dodaje się wyrazy „WSSG," oraz po wyrazach „przekazuje projekt do" dodaje się wyrazy „Rektora-Komendanta WSSG albo";

7) w § 21 w ust. 2 po wyrazach „opracowanych w" dodaje się wyrazy „WSSG,".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.

Komendant Główny Straży Granicznej
gen
. dyw. SG Tomasz Praga

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-19
  • Data wejścia w życie: 2023-10-01
  • Data obowiązywania: 2023-10-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA