REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 61

ZARZĄDZENIE NR 66
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 20 września 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 6 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723 i 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 120, z późn. zm.1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 70:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jednostka prowadząca gospodarkę transportową - oddział, ośrodek i Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej;",

b) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) pracownik - funkcjonariusza lub osobę zatrudnioną w SG, z wyłączeniem funkcjonariuszy pełniących służbę lub osób zatrudnionych w Wyższej Szkole Straży Granicznej.";

2) w § 141 uchyla się pkt 1;

3) w § 142, § 143 w ust. 1 i 2, § 146 w ust. 1, 2 i 6, § 149 w ust. 5, § 150 w ust. 1 pkt 1, § 151 w ust. 6, § 152 w ust. 2, § 153 w ust. 1, § 159 w ust. 1 w zdaniu wprowadzającym do wyliczenia, § 160 w ust. 1, § 171, oraz w § 171a w ust. 1 po wyrazie "ośrodka" skreśla się przecinek i wyraz "COS SG" oraz odpowiednio spójnik "i" albo "lub", który po tym wyrazie występuje;

4) w § 408 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Oddziały, ośrodki i Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej mogą realizować zakupy broni, amunicji i próbek, o których mowa w ust. 1, w ramach zaopatrywania decentralnego.";

5) w § 477 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostka organizacyjna może zlecić wykonanie druków w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie w ramach własnych środków finansowych lub środków finansowych Centrum Szkolenia, po uprzednim uzgodnieniu sposobu ich wykonania i finansowania z komendantem Centrum Szkolenia.";

6) w załączniku nr 15 do zarządzenia skreśla się w tabeli wiersz lp. 10.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.

Komendant Główny Straży Granicznej
w z
. gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska


1) Zmiany tekstu zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2014 r. poz. 132, z 2015 r. poz. 89, z 2016 r. poz. 20, poz. 64 i poz. 113, z 2017 r. poz. 15 i poz. 54, z 2018 r. poz. 63 i poz. 83, z 2019 r. poz. 16, poz. 22 i poz. 37, z 2020 r. poz. 45, z 2021 poz. 37 oraz z 2023 r. poz. 25.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-20
  • Data wejścia w życie: 2023-10-01
  • Data obowiązywania: 2023-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA