REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 65

WYTYCZNE NR 184
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 21 września 2023 r.

zmieniające wytyczne w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia przygotowań organizacyjno-etatowych do objęcia militaryzacją jednostek organizacyjnych Straży Granicznej

Tekst pierwotny

W związku z art. 33a ustawy o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723 i 1860) oraz § 6 ust. 1 pkt 6 decyzji nr 128 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przygotowań do objęcia militaryzacją i militaryzacji niektórych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych ustala się, co następuje:

§ 1.

W wytycznych nr 102 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia przygotowań organizacyjno-etatowych do objęcia militaryzacją jednostek organizacyjnych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 60 oraz z 2019 r. poz. 18) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 6 po wyrazach „KGSG" dodaje się wyrazy „Wyższa Szkoła Straży Granicznej,";

2) w § 8:

a) w ust. 1 po wyrazach „odbywających w" dodaje sie wyrazy „Wyższej Szkole Straży Granicznej,",

b) w ust. 2 po wyrazach „skierowanych do" dodaje się wyrazy „Wyższej Szkoły Straży Granicznej,",

c) w ust. 4 po wyrazach „przeprowadza się w" dodaje się wyrazy „Wyższej Szkole Straży Granicznej,";

3) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. 1. W stosunku do funkcjonariuszy skierowanych na studia w Wyższej Szkole Straży Granicznej, którzy nie ukończyli pierwszego semestru studiów, po wprowadzeniu SGOW przerywa się studia i kieruje się do jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, w których pełnią służbę.

2. Funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, kieruje się do udziału w szkoleniu podstawowym organizowanym w macierzystej jednostce organizacyjnej zgodnie z „Programem szkolenia podstawowego funkcjonariuszy Straży Granicznej w czasie wprowadzenia gotowości obronnej czasu wojny".

3. W stosunku do funkcjonariuszy skierowanych na studia w Wyższej Szkole Straży Granicznej, którzy ukończyli co najmniej pierwszy semestr studiów, po wprowadzeniu SGOW przerywa się studia i kieruje do jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, w których pełnią służbę.

4. Po odwołaniu SGOW funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1 i 3, kieruje się ponownie do Wyższej Szkoły Straży Granicznej celem dokończenia studiów.";

4) w § 10:

a) w ust. 1 po wyrazach „z wyłączeniem" dodaje sie wyrazy „Wyższej Szkoły Straży Granicznej,",

b) w ust. 2 po wyrazach „skierowanych do" dodaje sie wyrazy „Wyższej Szkoły Straży Granicznej,";

5) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, z wyłączeniem Wyższej Szkoły Straży Granicznej i Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, w których zarządzono militaryzację, przeprowadza się szkolenie zgrywające stanowiące element szkolenia obronnego.".

§ 2.

Wytyczne wchodzą w życie z dniem 1 października 2023 r.

Komendant Główny Straży Granicznej
gen
. dyw. SG Tomasz PRAGA

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-25
  • Data wejścia w życie: 2023-10-01
  • Data obowiązywania: 2023-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA