REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 74

ZESTAWIENIE NR 74
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 29 września 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie dodatkowych przedmiotów umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 65 ust. 10 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723 i 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 40 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie dodatkowych przedmiotów umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 45, z późn. zm.1) ) w § 2 pkt 2-5 otrzymują brzmienie:

„2) jednostka organizacyjna Straży Granicznej - Wyższą Szkołę Straży Granicznej, Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddział Straży Granicznej, ośrodek szkolenia Straży Granicznej i ośrodek Straży Granicznej;

3) kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej - Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej i komendanta ośrodka Straży Granicznej;

4) komórka organizacyjna - placówkę Straży Granicznej, dywizjon Straży Granicznej, wydział (w tym wydział zamiejscowy), zakład, dział, samodzielną sekcję, pododdziały szkolne wyodrębnione w strukturze jednostki organizacyjnej Straży Granicznej;

5) kierownik komórki organizacyjnej - komendanta placówki Straży Granicznej, komendanta dywizjonu Straży Granicznej, naczelnika wydziału (naczelnika wydziału zamiejscowego), kierownika zakładu, działu lub samodzielnej sekcji oraz komendanta pododdziałów szkolnych wyodrębnionych w strukturze jednostki organizacyjnej Straży Granicznej;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.

Komendant Główny Straży Granicznej
gen
. dyw. SG Tomasz PRAGA


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2010 r. poz. 1, z 2013 r. poz. 44, z 2014 r. poz. 21, z 2015 r. poz. 54, z 2016 r. poz. 67, z 2017 r. poz. 11, z 2018 r. poz. 39 i 80, z 2019 r. poz. 7, z 2020 r. poz. 63, z 2021 r. poz. 16 oraz z 2022 r. poz. 15.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-29
  • Data wejścia w życie: 2023-10-01
  • Data obowiązywania: 2023-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA