REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 101

ANEKS NR 11 
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 1 grudnia 2023 r.

do regulaminu pracy w Komendzie Głównej Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 1042 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) ustala się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie pracy nr 1 w Komendzie Głównej Straży Granicznej z dnia 4 września 2009 r. (Dz. Urz. KGSG poz. 64, z późn. zm.1) ) po § 31dodaje się § 31a w brzmieniu:

„31a 1. Czas pracy radców prawnych obowiązujący na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166 oraz z 2023 r. poz. 1860) może zostać określony w harmonogramie ustalonym przez kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej na okres rozliczeniowy, o którym mowa w § 33 ust. 1.

2. W uzasadnionych przypadkach ustalony harmonogram może być korygowany.".

§ 2.

Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komendant Główny Straży Granicznej

w z. gen. bryg. SG Jacek Bajger


1) Zmiany wymienionego regulaminu zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2013 r. poz. 77, z 2014 r. poz. 84 i 117, z 2016 r. poz. 11 i 63, z 2017 r. poz. 40, z 2018 r. poz. 1, z 2020 r. poz. 14 oraz z 2022 r. poz. 41 i 51.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-01
  • Data wejścia w życie: 2023-12-16
  • Data obowiązywania: 2023-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA