REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 102

DECYZJA NR 267
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 4 grudnia 2023 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenu zamkniętego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 11 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia terenu zamkniętego (Dz. Urz. KGSG poz. 7 oraz z 2017 r. poz. 16 i 60), zmienionej decyzją nr 232 z dnia 24 października 2023 r., § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się, jako teren zamknięty ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa - obszar obejmujący działki o numerach ewidencyjnych 115/1, 115/2, 115/3 i 115/6 w obrębie 89 o łącznej powierzchni 39 232 m2 położone w Nowym Sączu przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, powiat nowosądecki, województwo małopolskie, będące w trwałym zarządzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej na podstawie wpisów do ksiąg wieczystych nr NS1S/00138910/8, nr NS1S/00030500/7 i nr NS1S/00138911/8 prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, w granicach działek, łącznie z budynkami i innymi obiektami budowlanymi trwale związanymi z gruntem i budowlą.".

§ 2.

Traci moc decyzja nr 232 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 października 2023 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenu zamkniętego.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 24 października 2023 r.

Komendant Główny Straży Granicznej

w z. gen. bryg. SG Jacek Bajger

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-04
  • Data wejścia w życie: 2023-12-04
  • Data obowiązywania: 2023-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA