REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 103

ZARZĄDZENIE NR 93
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 8 grudnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać osoby prowadzące z funkcjonariuszami Straży Granicznej zajęcia z zakresu wychowania fizycznego lub zajęcia sportowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39c ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723 i 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W zarządzeniu nr 75 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać osoby prowadzące z funkcjonariuszami Straży Granicznej zajęcia z zakresu wychowania fizycznego lub zajęcia sportowe (Dz. Urz. KGSG poz. 61, z 2016 r. poz. 68 oraz z 2018 r. poz. 92) w § 1:

1) w ust. 1:

a) zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Zajęcia z zakresu wychowania fizycznego lub zajęcia sportowe określone w odrębnych przepisach dotyczących rodzajów zajęć z zakresu wychowania fizycznego lub zajęć sportowych realizowanych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, może prowadzić funkcjonariusz lub pracownik Straży Granicznej, posiadający dokumenty potwierdzające:",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ukończenie kursu doskonalącego dla instruktorów wychowania fizycznego lub zajęć sportowych organizowanego w Wyższej Szkole Straży Granicznej lub ośrodku szkolenia Straży Granicznej na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 6a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej lub poza Strażą Graniczną w zakresie odpowiadającym określonemu rodzajowi zajęć.";

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadkach uzasadnionych potrzebami służby zajęcia, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić osoby spoza Straży Granicznej posiadające dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.";

3) uchyla się ust 2a.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 października 2023 r.

Komendant Główny Straży Granicznej
w z
. gen. bryg. SG Jacek Bajger

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-08
  • Data wejścia w życie: 2023-12-09
  • Data obowiązywania: 2023-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA