REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 5

ZARZĄDZENIE NR 7
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 27 lutego 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 49 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 54, z 2019 r. poz. 43 oraz z 2023 r. poz. 48) w § 6 w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, na wyposażeniu której znajduje się bezzałogowy statek powietrzny - Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 r.

Komendant Główny Straży Granicznej
gen
. bryg. SG Robert BAGAN


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1088, 1489, 1723, 1860 i 2608.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-27
  • Data wejścia w życie: 2024-03-01
  • Data obowiązywania: 2024-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA