REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 6

ZARZĄDZENIE NR 9
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 29 lutego 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 56 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie (Dz. Urz. KGSG poz. 77, z późn. zm.2)) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 2 uchyla się pkt 18;

2) w § 4 w pkt 1 skreśla się wyrazy „i 18”;

3) uchyla się § 23;

4) w § 26 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) Komendant Placówki Straży Granicznej w Radomiu.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 r.

Komendant Główny Straży Granicznej
gen
. bryg. SG Robert BAGAN


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1088, 1489, 1723, 1860 i 2608.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2015 r. poz. 10, 26, 49, 58 i 68, z 2016 r. poz. 1, 58, 100, 107 i 109, z 2017 r. poz. 1, 29, 55 i 59, z 2018 r. poz. 26, 81, 88 i 90, z 2019 r. poz. 35 i 79, z 2022 r. poz.17, 35 i 36 oraz z 2023 r. poz. 9,17 i 24.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-29
  • Data wejścia w życie: 2024-03-01
  • Data obowiązywania: 2024-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA