REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 30

ZARZĄDZENIE NR 26
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 15 maja 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 61 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 80, z późn. zm.2)) w załączniku w § 4 w ust. 1 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) Grupa Stanowisk Tymczasowych.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 kwietnia 2024 r.

Komendant Główny Straży Granicznej

wz. gen. bryg. SG Grzegorz NIEMIEC


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1088, 1489, 1723, 1860 i 2608.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2014 r. poz. 114, z 2015 r. poz. 18, z 2016 r. poz. 92, z 2018 r. poz. 72 i 100, z 2019 r. poz. 25 i 77, z 2021 r. poz. 22 i 31, z 2022 r. poz. 20, 22, 48, 49 i 53, z 2023 r. poz. 4, 10 i 95 oraz z 2024 r. poz. 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-15
  • Data wejścia w życie: 2024-05-15
  • Data obowiązywania: 2024-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA