REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 31

DECYZJA NR 118
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 23 maja 2024 r.

zmieniająca decyzję w sprawie kart obiegowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej

Tekst pierwotny

W związku z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723, 1860 i 2608), § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach (Dz. U. z 2022 r. poz. 137 oraz z 2023 r. poz. 1973) oraz § 21 regulaminu pracy nr 1 w Komendzie Głównej Straży Granicznej z dnia 4 września 2009 r. (Dz. Urz. KGSG poz. 64, z późn. zm.1)) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 197 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 września 2010 r. w sprawie kart obiegowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 49, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 2 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji;

2) w załączniku nr 3 do decyzji lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3.

Biuro Łączności i Informatyki KGSG
a) Kierownik Sekcji Realizacji i Usług Wydziału Zarządzania Projektami
b) Starszy specjalista - koordynator Referatu do Spraw Obsługi i Użytkownika Wydziału Ewidencji i Serwisu
”.

§ 2.

Karty obiegowe wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji zachowują swoją ważność.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Komendant Główny Straży Granicznej

gen. dyw. SG Robert BAGAN


1) Zmiany wymienionego regulaminu zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2013 r. poz. 77, z 2014 r. poz. 84 i 117, z 2016 r. poz. 11 i 63, z 2017 r. poz. 40, z 2018 r. poz. 1, z 2020 r. poz. 14, z 2022 r. poz. 41 i 51, z 2023 r. poz. 101 oraz z 2024 r. poz. 25.

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2010 r. poz. 55, z 2012 r. poz. 2 , z 2015 r. poz. 17, 2017 r. poz. 2, z 2018 r. poz. 91, z 2019 r. poz. 20 i 51, z 2020 r. poz. 3 i 42, z 2021 r. poz. 12 oraz z 2023 r. poz. 68.

Załącznik 1. [WZÓR - KARTA OBIEGOWA]

Załącznik do decyzji nr 118
Komendanta Głównego Straży Granicznej
z dnia 23 maja 2024 r.

WZÓR - KARTA OBIEGOWA


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-23
  • Data wejścia w życie: 2024-05-23
  • Data obowiązywania: 2024-05-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA