REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 33

ZARZĄDZENIE NR 27
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 28 maja 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723, 1860 i 2608) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 30 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 26, z 2020 r. poz. 52, z 2022 r. poz. 8, 27 i 37 oraz z 2023 r. poz. 7,23 i 29) § 5a otrzymuje brzmienie:

„§ 5a. 1. W Komendzie Głównej zadania z zakresu:

1) ochrony praw człowieka wykonuje Pełnomocnik Komendanta Głównego Straży Granicznej do spraw Ochrony Praw Człowieka;

2) równego traktowania i etyki zawodowej wykonuje Pełnomocnik Komendanta Głównego Straży Granicznej do spraw Równego Traktowania i Etyki Zawodowej.

2. Komendant Główny określa, w drodze decyzji, szczegółowy zakres zadań i uprawnień Pełnomocników, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku osób, które na zajmowanych stanowiskach podlegających bezpośrednio Komendantowi Głównemu realizują tylko zadania Pełnomocników, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu § 5 ust. 4.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 14 kwietnia 2024 r.

Komendant Główny Straży Granicznej

gen. dyw. SG Robert BAGAN

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-29
  • Data wejścia w życie: 2024-05-29
  • Data obowiązywania: 2024-05-29

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA