REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 42

ZARZĄDZENIE NR 34
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 19 czerwca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 632) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego (Dz. Urz. KGSG poz. 56, z późn. zm.1)) w § 41 w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 23 w brzmieniu:

„23) Biuro Zabezpieczenia Działań Komendy Głównej Straży Granicznej - ZD.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

Komendant Główny Straży Granicznej
gen
. dyw. SG Robert BAGAN


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2012 r. poz. 77, z 2013 r. poz. 26, z 2014 r. poz. 11, z 2016 r. poz. 30 i 52, z 2017 r. poz. 34, z 2018 r. poz. 9, z 2019 r. poz. 39, z 2022 r. poz. 13 i 29 oraz z 2023 r. poz. 55.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-20
  • Data wejścia w życie: 2024-07-01
  • Data obowiązywania: 2024-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA