REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 44

DECYZJA NR 141
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 19 czerwca 2024 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz.1080, z późn. zm.1)) w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.2)) oraz § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2424, z 2023 r. poz. 375, 1326 i 2459 oraz z 2024 r. poz. 444) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 230 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wydatków na dodatki funkcyjne i dodatki służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 118, z późn. zm.3)) załącznik nr 2 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

Komendant Główny Straży Granicznej
gen
. dyw. SG Robert BAGAN


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1088, 1489, 1723, 1860 i 2608.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

3) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2015 r. poz. 63 i 83, z 2017 r. poz. 7, z 2018 r. poz. 25, z 2019 r. poz. 47, z 2020 r. poz. 21, z 2021 r. poz. 27, z 2022 r. poz. 31, z 2023 r. poz. 15 oraz z 2024 r. poz. 13.

Załącznik 1. [Stawki kwotowe określone dla danej komórki organizacyjnej]

Załącznik do decyzji Nr 141
Komendanta Głównego Straży Granicznej
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Stawki kwotowe określone dla danej komórki organizacyjnej

Lp.

Komórka organizacyjna

Stawki kwotowe

1.

Biuro Analityczno-Sytuacyjne KGSG

43,00

2.

Zarząd Operacyjno-Śledczy KGSG

54,61

3.

Zarząd Graniczny KGSG

43,00

4.

Zarząd ds. Cudzoziemców KGSG

43,00

5.

Biuro Łączności i Informatyki KGSG

42,40

6.

Biuro Techniki i Zaopatrzenia KGSG

43,00

7.

Biuro Lotnictwa SG

43,00

8.

Biuro Finansów KGSG

43,00

9.

Biuro Prawne KGSG

43,00

10.

Biuro Kadr i Szkolenia KGSG

43,00

11.

Biuro Kontroli KGSG

60,30

12.

Biuro Spraw Międzynarodowych KGSG

43,00

13.

Biuro Ochrony Informacji KGSG

43,00

14.

Biuro Zabezpieczenia Działań KGSG

43,00

15.

Gabinet Komendanta Głównego Straży Granicznej

43,00

16.

Audyt Wewnętrzny KGSG

43,00

17.

Zespół Prasowy KGSG

43,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-20
  • Data wejścia w życie: 2024-07-01
  • Data obowiązywania: 2024-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA