REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 45

DECYZJA NR 143
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 20 czerwca 2024 r.

zmieniająca decyzję w sprawie rozkładu czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2319) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 169 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie rozkładu czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 58, z późn. zm.1) ) w § 2 w ust. 1:

1) w pkt 1 uchyla się lit. a;

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Biurze Analityczno-Sytuacyjnym Komendy Głównej Straży Granicznej w Wydziale Służb Dyżurnych - Centrum Sytuacyjnym na stanowiskach służbowych, które zgodnie z zakresem obowiązków i uprawnień realizują zadania dyżurnego operacyjnego, pomocnika dyżurnego operacyjnego oraz operatora systemu EUROSUR;”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

Komendant Główny Straży Granicznej

w z. gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska


1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2019 r. poz. 78, z 2021 r. poz. 11 i 18, z 2022 r. poz. 39 oraz z 2023 r. poz. 19, 27, 89 i 110.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-21
  • Data wejścia w życie: 2024-07-01
  • Data obowiązywania: 2024-07-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA