REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 11

ZARZĄDZENIE NR 11
GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

z dnia 20 maja 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, Kielcach i Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 załącznika do zarządzenia Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. Urz. GDDKiA poz. 27 oraz z 2023 r. poz. 8, 11 i 39), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, Kielcach i Warszawie1) w § 4 w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) zapewnia zarządzanie nieruchomościami w zakresie zadań, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, w szczególności:

a) prowadzenie czynności związanych z pozyskiwaniem nieruchomości na cele inwestycji, w tym bierze udział w postępowaniach odszkodowawczych,

b) rozpatrywanie wniosków o wykup nieruchomości w trybie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311).”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 maja 2024 r.

P.O. GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Paweł Woźniak


1) Niniejsze zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr 55 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, Kielcach i Warszawie oraz zarządzeniem Nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 września 2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, Kielcach i Warszawie (Dz. Urz. GDDKiA poz. 36).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-20
  • Data wejścia w życie: 2024-05-20
  • Data obowiązywania: 2024-05-20
  • Dokument traci ważność: 2024-08-01

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA