REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 13

ZARZĄDZENIE NR 13
 GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

z dnia 12 czerwca 2024 r.

w sprawie ustanowienia nagród Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad za najlepsze prace dyplomowe z obszaru drogownictwa

Tekst pierwotny

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 załącznika do zarządzenia Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. Urz. GDDKiA poz. 27 oraz z 2023 r. poz. 8, 11 i 39), zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W celu zwiększenia w środowisku akademickim zainteresowania innowacjami w drogownictwie, ustanawia się nagrody Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, za najlepsze prace dyplomowe z obszaru drogownictwa.

2. Przez prace dyplomowe, o których mowa w ust. 1, rozumie się zarówno prace licencjackie, inżynierskie, jak i magisterskie.

3. Nagrody, o których mowa w ust. 1, przyznawane są po rozstrzygnięciu organizowanego corocznie przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zwanego dalej „Generalnym Dyrektorem”, Konkursu pod nazwą „Innowacje w drogownictwie”, zwanego dalej „Konkursem”.

§ 2.

1. Zasady organizacji i udziału w Konkursie określa się corocznie w Regulaminie Konkursu. Wzór Regulaminu Konkursu stanowi załącznik do zarządzenia.

2. Regulamin Konkursu każdorazowo ogłaszany jest przez Generalnego Dyrektora i publikowany na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zwanej dalej „GDDKiA”.

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie, inżynierskie lub magisterskie z obszaru drogownictwa w trzech kategoriach określanych na dany rok w Regulaminie Konkursu.

§ 3.

W wyniku rozstrzygnięcia Konkursu, w każdej kategorii, przyznawane są następujące nagrody, w formie pieniężnej, w wysokości:

1) 5500,00 zł - za pierwsze miejsce;

2) 3500,00 zł - za drugie miejsce;

3) 2500,00 zł - za trzecie miejsce.

§ 4.

1. W celu przeprowadzenia w danym roku Konkursu oraz przedłożenia Generalnemu Dyrektorowi propozycji przyznania i podziału nagród, każdorazowo powołuje się Kapitułę Konkursu, zwaną dalej „Kapitułą”, która działa na podstawie Regulaminu Konkursu.

2. Kapituła składa się z 10 członków - Przewodniczącego Kapituły i 9 członków zwyczajnych, których powołuje i odwołuje Generalny Dyrektor.

3. Przewodniczącym Kapituły jest każdorazowo Przewodniczący Rady Naukowej powołanej zarządzeniem Nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Rady Naukowej1) albo osoba, której powierzono pełnienie jego obowiązków.

4. W skład członków zwyczajnych Kapituły wchodzi po trzech przedstawicieli:

1) GDDKiA;

2) Rady Naukowej, o której mowa w ust. 3, z wyłączeniem Przewodniczącego Rady Naukowej;

3) stowarzyszeń działających w branży budowlanej.

5. Z tytułu udziału w pracy Kapituły jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie.

6. Uczestnicy i członkowie Kapituły mogą otrzymać zwrot udokumentowanych kosztów podróży związanych z udziałem w drugim etapie Konkursu oraz uroczystości wręczania nagród, na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu ogłoszonego na dany rok.

§ 5.

Za organizację Konkursu i obsługę prac Kapituły odpowiedzialne jest Biuro Generalnego Dyrektora w Centrali GDDKiA.

§ 6.

Traci moc zarządzenie Nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia nagrody Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad za najlepszą pracę dyplomową z obszaru drogownictwa.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

P.O. GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Paweł Woźniak


1) Niniejsze zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Rady Naukowej, zarządzeniem Nr 41 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 października 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Rady Naukowej, zarządzeniem Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Rady Naukowej, zarządzeniem Nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Rady Naukowej, zarządzeniem Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 kwietnia 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Rady Naukowej oraz zarządzeniem Nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 stycznia 2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Rady Naukowej.

Załącznik 1. [REGULAMIN KONKURSU INNOWACJE W DROGOWNICTWIE]

Załącznik do zarządzenia Nr 13
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
z dnia 12 czerwca 2024 r.

REGULAMIN KONKURSU INNOWACJE W DROGOWNICTWIE

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-12
  • Data wejścia w życie: 2024-06-13
  • Data obowiązywania: 2024-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA